заява на без оплатний проїзд стац. 2-4 курс

Ректору Національного транспортного університету проф. Дмитриченку М.Ф. студентів групи

ЗАЯВА

Прошу Вас направити нас для проходження ____________________практики на відповідні підприємства та організації згідно наказів по НТУ № ______ від _________ 20__ року без оплати проїзду до місця практики та добових витрат на час проходження практики.

№/п

ПІБ

Підпис

Дата

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32