розклад для 2 курсу ІІ сем.

«Затверджено»__________Г. П. Науменко « Погоджено»__________О. О. Дьомін

Розклад занять студентів

2 курс (2013-2014 н.р.) Аудиторія № _304____

П

О

Н

Е

Д

І

Л

О

К

П

О

Н

Е

Д

І

Л

О

К

17.03.14

П

О

Н

Е

Д

І

Л

О

К

24.03.14.

1. Тур. країнознавство

1. Екон. і фінанси підприємтсва

2 Тур. країнознавство

2 Екон. і фінанси підприємтсва

3. Фінанси, гроші та кредит

3. Екон. і фінанси підприємтсва

4. Фінанси, гроші та кредит

4. Економетрія

5. Фінанси, гроші та кредит

5. Економетрія

11.03.14

18.03.14

25. 03.14

В

І

В

Т

О

Р

О

К

1. Адміністративне право

В

І

В

Т

О

Р

О

К

1. Міжнародні економічні відносини

В

І

В

Т

О

Р

О

К

1. Економетрія

2. Адміністративне право

2. Екзамен . Орг. актив. туризму

2 Економетрія

3. Державне та регіональне управління

3. Залік. Теорія організації

3. Орг. транспорт. подорожей

4. Державне та регіональне управління

4. Іноземна мова

4. Орг. транспорт. подорожей

5. ОАТ

6. ОАТ

5. Іноземна мова

5. Захист курсових робіт

12.03.14

19.03.14

С

Е

Р

Е

Д

А

1. Фінанси, гроші та кредит

С

Е

Р

Е

Д

А

1. Економічна теорія

2. Фінанси, гроші та кредит

2. Екзамен .Фінанси, гроші та кредит

3. Державне та регіональне управління

3. Тур. країнознавство

4. Державне та регіональне управління

4. Тур. країнознавство

5. Теорія організації

5. Тур. країнознавство

13.03.14

20.03.14

Ч

Е

Т

В

Е

Р

1. Адміністративне право

Ч

Е

Т

В

Е

Р

1. Залік. Тур. країнознавство

2. Адміністративне право

2. Економічна теорія

3. Адміністративне право

3. Економічна теорія

4. Залік. Держ. та регіон. управ.

4. Економічна теорія

5. Іноземна мова

5. Екзамен. Іноземна мова

14.03.14

21.03.14

П’

Я

Т

Н

И

Ц

Я

1. Міжнародні економічні відносини

П’

Я

Т

Н

И

Ц

Я

1.Маркетинг

2. Міжнародні економічні відносини

2. МаркетингСтраницы: 1 | 2 | Весь текст