уголовное методичка 2 курс

Семінарське заняття 1

Тема: Поняття і система кримінального права

Питання для обговорення:

Поняття та предмет кримінального права.

Метод та завдання кримінального права.

Наука кримінального права: основні завдання, предмет і методи.

Система позитивного кримінального права.

Принципи кримінального права:

принципи законності, рівності громадян перед законом і особистої відповідальності за наявності вини;

принцип невідворотності кримінальної відповідальності та гуманізму;

принцип справедливості відповідальності та принцип економії кримінальної репресії.

Семінарські заняття 2-3

Тема: Закон про кримінальну відповідальність та її підстави.

Питання для обговорення:

А.

Поняття, ознаки, значення та завдання кримінального закону.

Джерела кримінального права.

Витоки та формування кримінального законодавства.

Структура чинного Кримінального кодексу України.

Кримінально-правові норми, їх види та структура.

Тлумачення кримінального закону: поняття, види та значення.

Б.

Поняття кримінальної відповідальності.

Кримінальна відповідальність як один із видів юридичної відповідальності, її ознаки.

Кримінально-правові відносини та кримінальна відповідальність.

Форми реалізації кримінальної відповідальності за кримінальним правом.

Підстави кримінальної відповідальності.

Семінарське заняття 4

Тема: Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі, просторі та за колом осіб

Питання для обговорення:

Принципи чинності кримінального закону у часі.

Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність у часі.

Чинність кримінального закону в просторі, його принципи.

Чинність кримінального закону за територіальним принципом.

Чинність кримінального закону за національним та універсальним принципами.

Дія кримінального закону за колом осіб:

по територіальному принципу;

щодо злочинів, вчинених громадянами України або особами без громадянства за межами України;

щодо злочинів, вчинених іноземцями або особами без громадянства за межами України;

щодо спеціальних суб’єктів (осіб, які мають дипломатичну та консульську недоторканість, народних депутатів, депутатів місцевих рад, суддів та ін.).

Семінарське заняття 5

Тема: Злочин та його види

Питання для обговорення:

Законодавче визначення злочину в історичному аспекті.

Визначення поняття злочину: 1) формальне; 2) матеріальне; 3) формально-матеріальне.

Ознаки злочину: суспільна небезпечність як матеріальна ознака злочину, її критерії.

Протиправність як формальна ознака злочину.

Винність та карність як ознаки злочину. Відмінність злочину від інших правопорушень.

Класифікація злочинів та її значення за кримінальним правом України.

Семінарське заняття 6

Тема: Склад злочину

Питання для обговорення:

Поняття складу злочину та його значення.

Склад злочину як юридична підстава кримінальної відповідальності.

Співвідношення злочину і складу злочину.

Елементи та ознаки складу злочину: їх зміст і органічна єдність.

Поділ ознак складу злочину на обов’язкові та факультативні, значення такого поділу.

Види складів злочину.

Семінарське заняття 7

Тема: Об’єкт та предмет злочину

Питання для обговорення:

Поняття об’єкта злочину.

Значення об’єкта злочину.

Питання про суспільні відносини як об’єкт злочину.

Класифікація, (види) об’єктів злочину.

Поняття предмета злочину та його місце в структурі складу злочину.

Відмінність предмета злочину від об’єкта злочину.

Семінарські заняття 8-9

Тема: Об’єктивна сторона злочину та її значення

Питання для обговорення:

Поняття, ознаки та значення об’єктивної сторони злочину.

Суспільно небезпечне діяння (дія або бездіяльність), його ознаки та форми.

Суспільно небезпечні наслідки, їх види та значення.

Причинний зв’язок між суспільно небезпечним діянням та суспільно небезпечними наслідками.

Особливість причинного зв’язку при бездіяльності.

Факультативні ознаки об’єктивної сторони злочину (місце, час, обстановка, спосіб, знаряддя та засоби вчинення злочину), їх кримінально-правове значення.

Семінарське заняття 10-11

Тема: Суб’єкт злочину

Питання для обговорення:

Поняття суб’єкта злочину в кримінальному праві.

Обов’язкові та факультативні ознаки суб’єкта злочину.

Загальний і спеціальний суб’єкт злочину в кримінальному праві.

Суб’єкт злочину та особа злочинця.

Вік з якого може наставати кримінальна відповідальність: загальний та знижений вік.

Осудність як обов’язкова ознака суб’єкта злочину.

Поняття обмеженої осудності.

Поняття, критерії неосудності ті її кримінально-правове значення.

Наслідки визнання особи неосудною.

Кримінальна відповідальність за злочини вчинені в стані наркотичного та алкогольного сп’яніння.

Семінарське заняття 12

Тема: Суб’єктивна сторона злочину

Питання для обговорення:

Поняття і значення суб’єктивної сторони злочину.

Поняття, сутність та зміст вини.

Форми вини.

Умисел і його види.

Необережність і її види.

Злочини із складною виною.

Мотив та мета як факультативні ознаки суб’єктивної сторони складу злочину.

Семінарське заняття 13

Тема: Стадії вчинення злочину

Питання для обговорення:

Поняття та види стадій учинення злочину.

Закінчений та незакінчений злочин.

Готування до злочину, його ознаки.

Поняття замаху на злочин, його ознаки, види та відмежування від інших стадій злочину.

Кримінальна відповідальність за незакінчений злочин.

Добровільна відмова від учинення злочину та її правові наслідки.

Семінарське заняття 14

Тема: Співучасть у злочині

Питання для обговорення:

Поняття співучасті, її об’єктивні й суб’єктивні ознаки.

Форми співучасті.

Види співучасників у кримінальному праві України.

Особливості кримінальної відповідальності співучасників.

Спеціальні питання відповідальності при співучасті.

Причетність до злочину.

Семінарське заняття 15

Тема: Повторність, сукупність та рецидив злочинів

Питання для обговорення:

Поняття і ознаки множинності злочинів.

Повторність, сукупність та рецидив злочинів як види множинності злочинів.

Одиничний злочин як структурний елемент множинності злочинів, його види: простий, ускладнений.

Повторність злочинів, її ознаки та види.

Сукупність злочинів, її ознаки та види.

Поняття, ознаки й види рецидиву злочинів.

Правові наслідки повторності, сукупності та рецидиву злочинів.

Семінарські заняття 16-17

Тема: Обставини, що виключають злочинність діяння

Питання для обговорення:

Поняття та види обставин, що виключають злочинність діяння.

Необхідна оборона.

Перевищення меж необхідної оборони (ексцес оборони).

Уявна оборона.

Затримання особи, що вчинила злочин.

Крайня необхідність.

Фізичний та психічний примус.

Діяння, пов’язане з ризиком.

Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації.

Семінарські заняття 18-19

Тема: Звільнення від кримінальної відповідальності

Питання для обговорення:

Поняття звільнення від кримінальної відповідальності.

Підстави та правові наслідки такого звільнення.

Класифікація видів звільнення від кримінальної відповідальності та її значення.

Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям.

Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням винного з потерпілим.

Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею особи на поруки.

Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із зміною обстановки.

Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності.

Спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності.

Семінарські заняття 20-21

Тема: Покарання та його види

Питання для обговорення:

Поняття покарання за кримінальним правом України, його ознаки.

Значення покарання у системі державних заходів впливу на злочинність.

Питання про мету покарання в науці кримінального права.

Мета покарання згідно з ч. 2 ст. 50 КК.

Поняття, ознаки та значення системи покарань.

Класифікація покарань за порядком призначення покарань.

Характеристика окремих видів покарань: Покарання, пов’язані з позбавленням або обмеженням волі.

Покарання, не пов’язані з позбавленням або обмеженням волі.

Семінарські заняття 22-23

Тема: Призначення покарання

Питання для обговорення:

Поняття призначення покарання та його загальні засади.

Загальна характеристика та значення для призначення покарання обставин, що пом’якшують і обтяжують покарання, їх види та характеристика.

Призначення покарання за незакінчений злочин та за злочин, вчинений у співучасті.

Призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом.

Призначення покарання за сукупністю злочинів.

Призначення покарання за сукупністю вироків.

Правила складання покарання та зарахування строку попереднього ув’язнення.

Обчислення строків покарання.

Семінарські заняття 24-25

Тема: Звільнення від покарання та його відбування

Питання для обговорення:

Поняття звільнення від покарання, його підстави, умови та види.

Відмінність між звільненням від покарання і звільненням від кримінальної відповідальності.

Звільнення від покарання у зв’язку з втратою особою суспільної небезпечності.

Звільнення від відбування покарання з випробуванням.

Звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років.

Звільнення від відбування покарання у зв’язку із закінченням строків давності виконання обвинувального вироку.

Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання. Заміна невідбутої частини покарання більш м’яким видом покарання.

Звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років.

Звільнення від покарання через хворобу.

Звільнення від покарання на підставі закону України про амністію або акта про помилування.

Семінарське заняття 26

Тема: Судимість, її погашення та зняття

Питання для обговорення:

Поняття судимості, її значення та місце в механізмі кримінальної відповідальності.Страницы: 1 | 2 | Весь текст