расписание 7 класс

РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 6 классы

расписание звонков

7 А

7 Б

7 В

П

О

Н

Е

Д

Е

Л

Ь

Н

И

К

14:00-14:40

Математика 27

География 35

Технология 34

15:00-15:40

География 35

Русский язык 33

Технология 34

15:50-16:30

Русский язык 33

Технология 34

География 35

16:40-17:20

Литература 33

Технология 34

Русский язык 37

17:25-18:05

Технология 34

Литература 33

Математика 25

18:10-18:50

Технология 34

Математика 25

Литература 37

В

Т

О

Р

Н

И

К

0.

13:15-13:55

Английский язык 23/38

Русский язык 33

Русский язык 37

14:00-14:40

Математика 27

Биология 31

Физкультура

15:00-15:40

Биология 31

Физкультура

Математика 25

15:50-16:30

Физкультура

Математика 25

КБЖ 30

16:40-17:20

КБЖ 30

анг.23/38

Биология 31

17:25-18:05

ОИК

КБЖ 30

18:10-18:50

С

Р

Е

Д

А

0.

13:15-13:55

Русский язык 33

Физика 40

ИЗО 19

14:00-14:40

Физика 40

Русский язык 33

История 22

15:00-15:40

Английский язык 23/38

РиКО 33

Физика 40

15:50-16:30

История 22

Английский язык 23/38

Русский язык 37

16:40-17:20

РиКО 33

История 22

Английский язык 23/38

17:25-18:05

Классный час 33

РиКО 37

18:10-18:50

Ч

Е

Т

В

Е

Р

Г

0.

13:15-13:55

Математика 25

Русский язык 37

14:00-14:40

Математика 27

Биология 31

Литература 37

15:00-15:40

Физкультура

Английский язык 23/38

Биология 31

15:50-16:30

Английский язык 23/38

Русский язык 33

Физкультура

16:40-17:20

Русский язык 33

математика 25

Английский язык 23/38

17:25-18:05

Литература 33

ОИК

Математика 25

18:10-18:50

Биология 31

П

Я

Т

Н

И

Ц

А

12:30-13:10

0.

13:15-13:55

Русский язык 33

Обществознание 22

анг.19А/38

14:00-14:40

Физика 40

Русский язык 33

Математика 25

15:00-15:40

Математика 27

Физкультура

Физика 40

15:50-16:30

Математика 27

Физика 40

Обществознание 22

16:40-17:20

Обществознание 22

ИЗО 19

Математика 25

17:25-18:05

ИЗО 19

Математика 25

ОИК

18:10-18:50

классный час 29

С

У

Б

Б

О

Т

А

11:35-12:15

География 35

Музыка 19

12:20-13:00

Математика 27

Музыка 19

Математика 25

0.

13:15-13:55

ОДПИ 33

Математика 25

История 22

14:00-14:40

Физкультура

История 22

География 35

14:50-15:30

История 22

Физкультура

ОДПИ 33

15:35-16:15Страницы: 1 | 2 | Весь текст