питання до сем І 2 курс

Питання до семінарського заняття №1 ІІ курс

Мета якісної водопідготовки.

Класифікація накипу за хімічним складом.

Класифікація природних вод за солевмістом.

Класифікація природних вод за переважаючим катіоном.

Класифікація природних вод за переважаючим в них аніоном.

Класифікація домішок за ступенем дисперсності.

Класифікація домішок за хімічним складом.

Описати мінеральні домішки.

Описати органічні домішки.

Описати грубодисперсні домішки.

Описати колоїдні домішки.

Концентрація грубодисперсних домішок.

Показники якості води.

Сухий залишок.

Стабільність води.

Жорсткість води.

Окиснюваність води.

Нестабільність води.

Прозорість води.

Лужність води.

Запах води.

Питома електропровідність.

Концентрація розчинених газів у воді.

Первинна накип.

Карбонатна накип.

Сульфатна накип.

Силікатна накип.

Залізноокисна накип.

Залізнофосфатна накип.

Мідна накип.

Початкова вода.

Додаткова вода.

Живильна вода.

Підживлювальна вода.

Продувна вода.

Класифікація відкладень.

Характер забруднень від додаткової води.

Характер забруднень від присосів охолоджувальної води.

Характер забруднень від корозії металу конструкцій.

Доні відкладення.

Суцільні відкладення.

Бугристі відкладення.

Неполадки, які пов’язані з великим вмістом солі та лужністю.

Корозія труб та обладнання.

Засоби очищення пари від солі.

Недоліки, які пов’язані з карбонатом кальцію.

Методи оберігання від корозії труб та обладнання.

Магнітна обробка води.

Внимание, только СЕГОДНЯ!