монтаж.4-й курс №1

Робота виконується за 2 варіантами, за порядковим номером у журналі.

1-й варіант – всі непарні номери списку в журналі, 2-й варіант — всі парні номери списку в журналі.

(Домашню контрольну роботу виконують всі студенти що не приймали участь у круглому столі.)

Варіант 1

1) Види та завдання персоналу що обслуговує електроустановки. (Тема: організація експлуатації)

2) Види освітлення що існують на підприємстві. (Тема: електроустаткування внутрішньо цехових мереж)

3) Методи пошуку місць пошкоджень кабельних ліній. (Тема: Експлуатація кабельних ліній)

Варіант 2

1) Види та суть ППР. (Тема: організація експлуатації)

2) Заходи прийому в експлуатацію внутришньоцехових мереж. (Тема: електроустаткування внутрішньо цехових мереж)

3) Методи пошуку місць пошкоджень кабельних ліній. (Тема: Експлуатація кабельних ліній)