лексика 2 курс

language

Мова

vocabulary

Лексика

Study

Вивчати

Peculiarity

Особливості

To be of great importance

Мати велике значення

Mother tongue

Рідна мова

To read much

Багато читати

Language exercise

Мовні вправи

Modern production

Сучасне підприємство

Responsibility

Відповідальність

Meaning

Значення

To direct

Керувати

To control

Контролювати

Official language

Офіційна мова

Free of charge

Безкоштовний

To offer

Пропонувати

To exist

Існувати

To provide

Забезпечувати

Depend upon

Залежати від

Certain roles

Загальні правила

Appropriate behavior

Відповідна поведінка

Variety

Різноманітність

To attend

Відвідувати школу

Include

Вмикати

Number

Номер

Plain

Равнина

East

Схід

Lowland

Низенність

Climatic regions

Кліматичний регіон

Dry

Сухий

To be found

Знаходиться

Reprehensive

представники

To be concentrated

Сконцентровані

Food industry

Харчова промисловість

Occupation

заняття

Machine-building industry

Машинобудівна промисловість

population

Населення

Highly developed

Високорозвинений

Federal state

Федеральна держава

Own government

Власна держава

The head of state

Глава уряду

Independent state

Незалежна держава

Per cent

Відсотки

Warm

Теплий

Building materials

Будівельні матеріали

favorable

Сприятливий

Consist of

Складатися з

To head

Очолювати

Natural recourse

Природні ресурси

Main occupation

Головне заняття

To be rich in

Бути багатим

Is over

Понад

To appoint

Призначити

Right to education

Право на освіту

Secondary education

Середня освіта

Compulsory education

Обов’язкова освіта

To pay for education

Платити за навчання

Core curriculum

Учбовий план

To get a secondary education

Отримувати середню освіту

To start working

Починати працювати

To enter university

Вступити до університету

Higher education

Вища освіта

An extramural department

Заочне відділення

An evening department

Вечірнє відділення

To graduate

Закінчувати

School leaver

Випускник

Profound knowledge

Міцні знання

Educational establishment

Учбовий заклад

To provide with the books

Забезпечувати книгами

Equipment

Обладнання

To attend school

Ходити до школи

To pass exams

Складати іспит

Enter exams

Вступні екзамени

Graduation exams

Випускні іспити

To study foreign language

Вивчати іноземну мову

Compulsory

Обов’язковий

Infant

Підготовчий

Junior

молодший

primary

Початковий

Private

Приватний

Public

Суспільний

Public school

Суспільні школа

State school

Державна школа

Boarding school

Інтернат

All-boys school

Школа для хлопчиків

Emphasize

Надавати значення

To obtain

Отримувати

grade

Оцінка, ступінь, звання

Available

Допустимий

Counseling

Додаткові заняття

To abide

Підтримувати

Extraordinary

Позакласний

Commence

Починати

Situated

Розташований

Consist

Складатися

Divide

Розділяти

Chance

Випадок

To fail

Пропустити можливість

Prosperous

Сприятливий

Urban

МіськийСтраницы: 1 | 2 | Весь текст