контрольная заочники 1 курс

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни «Редакторсько-видавничий фах»

для студентів 1 курсу

спеціальності «видавнича справа та редагування»

заочної форми навчання

викладач Стеблина Н. О.

Заповнити таблицю

Жанр

Предмет відображення

Методи відображення

Цільова установка

Замітка

Кореспонденція

Репортаж

Інтерв’ю

Бліц-опитування

Звіт

Інф.огляд преси

Знайти у пресі приклади усіх інформаційних жанрів. Матеріали прикріпити до контрольної роботи. Для кожного матеріалу визначити предмет відображення, метод відображення та цільову установку.

Література

Аграновский В. Ради единого слова. – М. 1978.

Ким М.Н. Технология создания журналистского произведения. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2001.

Лукина М. Технология интервью. Учебное пособие для вузов. – М.: Аспект Пресс, 2003.

Основы творческой деятельности журналиста. — СПб.: Знание, СПбИВЭСЭП, 2000 г.

Тертычный А.А. Жанры периодической печати. Учебное пособие. – М.: Аспект Пресс, 2000.

З питаннями щодо контрольної роботи звертайтеся за адресою [email protected]

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни «Редакторська майстерність»

для студентів 1 курсу

спеціальності «видавнича справа та редагування»

заочної форми навчання

викладач Стеблина Н. О.

Скласти концепцію випуску власної студентської газети, зазначивши рубрики та теми матеріалів для кожної рубрики. Завдання подати у вигляді чорнового макету, на якому позначити рубрики та теми матеріалів.

Підготувати колонку редактора для власного видання, в якій пояснити концепцію випуску читачам.

Написати матеріал для власного студентського видання, згідно з темою та жанром, зазначеними у завданні 1. Можливі теми та жанри матеріалів:

— есе на тему «Чи може журналіст обійтися без редактора?»;

— інтерв’ю із фахівцем (редактором, журналістом, рекламістом) на тему секретів майстерності (якщо не маєте знайомих, серед фахівців, можете звернутися до викладача за контактами);

— відгук на фільм, книгу, виставу;

— власна тема.

Література

Халер М. Пошук та збір інформації в журналістиці. — К.: Академія Української преси, Центр Вільної Преси, 2006. – 308 с.

Іванов В. Техніка оформлення газети. – К.: Знання, 2000. – 222 с.

Ким М.Н. Технология создания журналистского произведения. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2001.

Лукина М. Технология интервью. Учебное пособие для вузов. – М.: Аспект Пресс, 2003.

З питаннями щодо контрольної роботи пишіть на мейл [email protected]