информатика 5 класс

Календарно — тематичне планування вивчення інформатики в 5 класі

За програмою авторів :

Мирослав Жалдак, дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теоретичної інформатики Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова;

Наталія Морзе, член-кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, проректор з питань інформатизації навчально-наукової та адміністративної діяльності Київського університету імені Бориса Грінченка;

Ганна Ломаковська, вчитель-методист вищої категорії, директор Ліцею інформаційних технологій № 79

м. Києва, заслужений працівник освіти України;

Галина Проценко, вчитель-методист вищої категорії Печерської гімназії № 75 м. Києва;

Йосиф Ривкінд, учитель-методист вищої категорії, завідувач кафедри математики та інформатики ліцею № 38 імені В. М. Молчанова м. Києва, заслужений вчитель України;

Віктор Шакотько, викладач-методист вищої категорії, заступник директора з навчальної роботи Кременчуцького педагогічного училища ім. А. С. Макаренка.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма «Інформатика» для 5 – 9 класів спрямована на реалізацію мети та завдань інформаційно-технологічного компонента освітньої галузі «Технології», визначених у Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти.

В основній школі інформатику починають вивчати як окремий навчальний предмет, зміст й вимоги до засвоєння якого є єдиними для всіх учнів. Урахування пізнавальних інтересів учнів, розвиток їхніх творчих здібностей і формування схильності до поглибленого навчання інформатики здійснюється завдяки особистісно орієнтованому підходу та запровадженню курсів за вибором та факультативних занять за рахунок варіативної складової навчального плану.

Програма розрахована на учнів, які до 5 класу не вивчали інформатики.

Навчальна програма містить:

пояснювальну записку, в якій визначено мету та завдання навчання інформатики, охарактеризовано предметну ІКТ-компетентність та ключові компетентності, структуру навчальної програми та умови навчання інформатики, наведено розподіл навчальних годин на вивчення розділів програми;

зміст навчального матеріалу та вимог щодо рівня навчальних досягнень учнів.

№ уроку

Зміст навчального матеріалу

Кількість годин

Дата проведення

 

І семестр

 

 

І. Інформація та повідомлення. Інформаційні процеси

4

 

1

Поняття інформації. Повідомлення. Способи подання повідомлень

1

 

2

Інформаційні процеси: зберігання, опрацювання.

1

 

3

Передавання та пошук повідомлень. Дані.

1

4

Пристрої, що використовуються для роботи з даними

1

II. Основи роботи з комп’ютером

10

 

5

Складові комп’ютера (системний блок, пристрої введення (миша, клавіатура).

1

6

Зберігання інформації (жорсткий магнітний диск, оптичний диск, флеш-пам’ять), виведення даних (монітор, принтер), їх призначення

1

7

Підготовка комп’ютера до роботи. Коректне завершення роботи з комп’ютером

1

 

8

Об’єкти. Властивості об’єктів, значення властивостей.

1

 

9

Об’єкти навколо нас. Класифікація об’єктів

1

10

Робочий стіл. Меню, їх призначення. Види меню.

1

 

11

Поняття про програму. Запуск програми на виконання

1

12

Вікно програми, основні об‘єкти вікна.

1

 

13

Завершення роботи з программою.Операції над вікнами.

1

14

Практична робота 1. Робота з вікнами та їх об’єктами

1

 

15

Практична робота 2. Робота з клавіатурним тренажером.

1

 

16

Підведення ітогів

1

 

II семестр

III. Графічний редактор

9

17

Поняття графічного редактора, його призначення.

Середовище растрового графічного редактора

1

 

18

Відкривання збережених зображень у графічному редакторі. Графічні об’єкти та їх властивості.

1

 

19

Інструменти для створення графічних об’єктів. Палітра кольорів

1

20

Діалогові вікна, їх об’єкти. Інформаційні вікна.

Збереження зображень. Розробка плану побудови зображення

1

 

21

Створення зображень в середовищі графічного редактора за розробленим планом.

1

 

22

Поняття буфера обміну. Функціі буфера обміну.

1

23

Додавання тексту. Основні елементи формату символів: шрифт, накреслення, колір, розмір

1

 

24

Практична робота 3. Опрацювання зображень, створених раніше

1

 

25

Практична робота 4. Створення графічних зображень за поданим планом

1

 

Редактор презентацій

9

 

26

Поняття презентації. Комп’ютерна презентація, її об’єкти

1

 

27

Середовище редактора презентацій. Відкривання презентації та її перегляд.

1

 

28

Режими роботи в середовищі редактора презентацій. Текстові та графічні об’єкти слайдів

1

29

Вставляння зображень. Змінення значень їх властивостей.

1

 

30

Введення та редагування тексту. Форматування текстових об’єктів

1

31

Збереження презентацій. Розробка плану створення презентації: визначення мети, сценарію.

1

 

32

Структури презентації

1

33

Поняття шаблону презентації. Створення презентацій на основі шаблону

1

 

34

Практична робота 5. Створення презентації, зокрема фотоальбому

1

 

35

Практична робота 6. Створення презентації

на основі шаблону за наведеним планом

1

 

36

Підведення ітогів за рік

1

Внимание, только СЕГОДНЯ!