задание 11 класс

Тема: Закономірності спадковості

Урок: Методи генетичних досліджень.

Близнюковий метод

Близнюковий метод полягає у вивченні однояйцевих близнят (організмів, які походять з однієї зиготи). Однояйцеві близнята завжди однієї статі, бо мають однакові генотипи. Досліджуючи такі організми, можна з’ясувати роль чинників довкілля у формуванні фенотипу особин: різний характер їхнього впливу зумовлює розбіжності у прояву тих чи інших станів певних ознак.

Задача для роздумів

Марта і Настя одно яйцеві близнюки. В дитинстві їх батьки розлучились. Залишивши при собі одну з доньок. Через 14 років дівчата зустрілись. Що спільного між ними було? Як відомо Марта виросла в одному з селищ Карпат, а Настя в Алушті. ( 3 бали)

Метод дерматогліфіки

Задача

Ви криміналіст. І на місці злочину знайдено відбитки пальців. Що можна сказати про злочинця в суто біологічному контексті. ( 3 бали)

Генеалогічний метод

Складіть власне генеалогічне дерево. Прослідкуйте чи є в вашій родині захворювання, які можуть передаватись з покоління в покоління. Відьмите передачу і успадкування в вашій родині таких ознак як колір очей, волосся, та його форма.

Пам’ятайте : родоводи складають у вигляді схем за певними правилами: організм жіночої статті позначають колом, чоловічої квадратом. Позначки особин одного покоління розташовують у ряд і з’єднують між собою горизонтальними лініями, а позначки предків і нащадків – вертикальними. Особин які мають досліджувану ознаку( наприклад хворих ) зафарбовують. Чим більше поколінь тим він повніший та достовірніший. (12 балів)

Один із прикладів родоводу

Задача

Вагітна жінка звернулась з підозрою, на те що її майбутня дитина можливо хвора на синдром Дауна. Який генетичний метод може допомогти з’ясувати наявність даного синдрому ?( 3 бали)

Задача

Людина не розрізняє кольори. Порушення сприйняття кольорів є дальтонізмом. Який метод генетичних досліджень можна використати для визначення частоти зустрічі цієї хвороби серед людей. ( 4 бали)

Метод генетичної інженерії

Навести приклади застосування цього методу. Висловити свою думку стосовно його застосування. ( 5 балів)

Метод культивування соматичних клітин людини

Дати визначення, навести приклади. (4 бали)