УМПС 2 курс 2 семестр (практичне заняття 3)

Практичне заняття № 3

«Групи лексики за значенням. Омоніми. Пароніми».

Питання для опрацювання.

Явище омонімії в СУЛМ, типи омонімів.

Шляхи виникнення омонімів. Багатозначність та омонімія.

Паронімія, на різних рівнях мовної системи. Вузьке і широке розуміння паронімів.

Різновиди паронімів.

Стилістичні фігури, що базуються на явищах омонімії та паронімії (каламбур, евфемізм, плеоназм, перифраз, ампліфікація, градація, антитеза, оксюморон).

Характеристика словників омонімів та паронімів.

Література:

Гринчишин Д.Г., Сербенська О.А. Словник паронімів української мови. – К., 1986.

Демська О., Кульчицький І. Словник омонімів української мови. – Львів, 1996.

Кочерган М. П. Словиик рос.-укр. міжмовиих омонімів. К., 1997;

Словник української мови: в 11-и т. – К., 1970-1980..

Завдання 1. Користуючись Словником української мови в 11-ти томах визначте, які з поданих слів є багатозначними. Чи є серед поданих багатозначних слів омоніми?

Голова, перо, артикль, стіл, падати, калюжа, камінь, стан

Завдання 2. Поясніть пряме і переносне значення іменника золото і прикметника золотий у поданих словосполученнях:

Браслет із золота. Чорне золото. Біле золото. Руки золоті. Заплатити золотом. Золото моє. Вишивати золотом. Золотий промінь. Золота медаль. Золота монета. Золоті нитки.

Завдання 3. Поясніть, які види переносних значень слів спостерігаємо в поданих словосполученнях:

Мереживо березових віток; краплина люті; спалах любові; зерна правди; навшпиньки підійшов вечір; читати Шевченка; Україна пробуджується; ліс мовчить; гострити слово.

Завдання 4. Подані слова-омоніми введіть у речення, які б розкривали їх значення: годитися, займатися, косити, курити, топити, точити, запускати, стан, клуб, пара, штучний, біда, передати, вид, бал, вага, лист, один, засів, забіг.

Завдання 5. Визначте слова-омоніми та багатозначні слова:

гусениця, лінія, чистий, вузол, світ, перо, піднімати, корінь.

Завдання 6. Наведіть по два приклади омофонів, омоформ, омографів.

Завдання 7. Користуючись словником паронімів, зясуйте значення поданих слів. Слова однієї групи, за вибором, уведіть у речення.

богатирський // багатирський; болотистий // болотяний // болотний; дипломант // дипломат // дипломник; діалектичний // діалектний // діалектологічний.

Завдання 8. Користуючись словником паронімів, зясуйте значення наведених слів. Поєднайте їх з поданими в дужках словами. Мотивуйте свій вибір.

етика // естетика (судова, лікарська, еволюційна, дипломатичних відносин, закон);

культурний // культурологічний (середовище, журнал, завдання, концепція, людина);

музичний // музикальний (родина, народ, пальці, редакція, освіта, керівник, голос, мова, училище, школа).

Внимание, только СЕГОДНЯ!