1-вариант

1

Байт

A

ақпарат мөлшерінің максималды өлшем бірлігі

B

1 немесе 0 арқылы бейнеленетін ақпарат мөлшерінің бірлігі

C

жедел сақтау құрылғысында әріптің кодын өзгерту құралы

D

төрт он алтылық цифрдің комбинациясы

+

E

сегіз биттен тұратын тізбек

2

2 байт

+

A

16 бит

B

256 бит

C

8 бит

D

128 бит

E

2 бит

3

Математикалық және логикалық есептеулер жүргізілетін негізгі микросхема

A

Монитор

+

B

Процессор

C

Пернетақта

D

Жедел жады

E

Сканер

4

Құжатты жоғарыдан төмен қарай парақтау үшін қолданылатын перне

A

РgUp

+

B

РgDown

C

Esc

D

Enter

E

Tab

5

Өзіндік дара атауы бар байт мөлшеріндегі деректерді сақтау бірлігі

A

ақпарат

B

бағдарлама

C

код

+

D

файл

E

пернетақта

6

Сегіздік жүйеде 128*108

A

80

+

B

120

C

800

D

154

E

254

7

Сегіздік жүйеде 1208/108

A

10

B

11

C

20

D

14

+

E

12

8

Оналтылық жүйеде 1516-1016

A

10

+

B

5

C

7

D

8

E

11

9

Оналтылық жүйеде 15016+1016

+

A

160

B

А10

C

А0

D

А1

E

210

10

Бит кабылдайтын мәндер

+

A

0 және 1

B

0,1,2,3,4,5,6,7,8

C

0 және 8

D

тек қана 0

E

тек қана 1

11

Бір килобайт

+

A

1024 байт

B

1024Кбайт

C

1024Мбайт

D

1024Гбайт

E

1024Тбайт

12Страницы: 1 | 2 | Весь текст